Returnering RMA

Generell informasjon

Astrid Leisner & Sønn benytter RMA (Return Merchandise Authorization).
Vi kaller det et ”servicefølgebrev” som utelukkende brukes i behandlingen av varer til ombytting, reparasjon, garantibehandling med mer.

Når vi benytter ordningen er det klart vår idé at det vil være til gagn for våre kunder.

Vi håper du vil benytte servicen og se det som værende en service som forbedrer logistikken i forbindelse med forsendelse og generell ordrebehandling.

Bruken

Når en enhet sendes inn til oss må servicefølgebrevformular vedlegges fysisk i utfylt stand (så mye du kan på det utskrevne formular). Vedlegg også kopi av faktura.


Har du ikke mulighet for å skrive servicefølgebrevformularet ut fra vår hjemmeside kan du få tilsendt et eksemplar per e-post.

Vi kan også utfylle det sammen over telefonen dersom ovenstående ikke virker.

Bemerk at ved returrett på våre klokker må beskyttelsesfilm over klokkeglasset være intakt. Vi gjør oppmerksom på at det kun er 20 ukers garanti på følerenheten på våre enuresisapparat.