I henhold til kjøpsloven yter vi fra fakturadato 24 måneders reklamasjonsrett på fabrikks- og materialfeil som konstateres ved normal bruk av varen.

Reklamasjonsretten dekker ikke feil, skader eller slitasje oppstått, direkte eller indirekte, som følge av feil betjening, dårlig vedlikehold, grovt misbruk eller uautoriserte inngrep.

Bemerk følgende

På alle ALs enuresisfølere yter vi kun 20 ukers reklamasjonsrett (eller angitt maksimalt antall vask). En normal behandlingsperiode varer 8-12 uker og ofte holder enuresisføleren mye lenger dersom den vedlikeholdes som foreskrevet, men vi kan ikke garantere at den holder til mer enn én behandlingsperiode (av hygieniske årsaker fremstilles føleren til kun én behandling).

Reklamasjonsretten på klokkene omfatter ikke:

  • Defekter oppstått som følge av overlast, misbruk og skjødesløs behandling.
  • Skader forårsaket av vann – Astrid Leisner & Søn garanterer ikke for klokkenes vanntetthet.
  • Klokkelenke, klokkereim, glass, batteri og kontakthetter. 
  • Skader som følge av uautoriserte inngrep i uret. Husk derfor å ta vare på kvittering fra urmaker ved eksempelvis batteriskift.

Hva angår batterier i klokkene våre bortfaller garantien ved uautorisert batteriskift. Husk derfor å ta vare på kvittering fra urmaker. Under de enkelte produktene i webshoppen kan du lese om forventet levetid på batterier. Det ytes ikke reklamasjonsrett på batterilevetid.

Alle reklamasjoner må kunne dokumenteres med original kjøpsfaktura eller kvittering.

 

Bruk av reklamasjonsretten

  • Reklamasjon over feil og mangler som bør oppdages ved alminnelig undersøkelse av varen må meddeles Astrid Leisner & Søn i løpet av rimelig tid. Vi anbefaler alltid å umiddelbart rette henvendelse til oss da hurtig feilmelding kan forhindre ytterligere problemer.

  • Reklamerer du i løpet av 50 dager anses reklamasjonen for rettidig. Varen kan etterfølgende returneres for reparasjon, ombytting eller, etter avtale, kreditering. I forbindelse med reklamasjonssaker står vi for returneringsomkostninger i rimelig omfang.

 

Varereturnering

  • Defekte eller mangelfulle varer returneres til Astrid Leisner & Søn – du finner adressen under våre kontaktopplysninger. Vi mottar ikke pakker sendt per etterkrav. BEMERK at det må utfylles RMA før returnering.
  • Returnering kan også skje ved å nekte å motta varen fra postvesenet eller avlevere varen personlig hos oss. Det er ikke et krav, men vi kan ekspedere deg hurtigere om du vedlegger nøyaktige informasjoner som kopi av faktura, ordrebekreftelse, registrerings- og kontonummer til bankkonto for eventuell refusjon, kopi av eventuell forutgående korrespondanse og lignende.

 

Refusjon

  • I tilfelle av avtalte dekorter, returnerte varer eller forutbetalte varer som avbestilles før avsendelse må det skje en hel eller delvis refusjon av kjøpesummen. Refusjon skjer normalt alltid ved bankoverføring, og vi har derfor bruk for opplysninger om registrerings- og kontonummer til din bankkonto. Disse opplysningene er ikke følsomme og kan uten problemer eller risiko opplyses per e-post eller annen tradisjonell korrespondanse.